ai cũng số đẹp , vip , em lấy sim dể nhớ , đi lùi mà chắc
như tiêu đề

tell: 0943 .25. 7172