Máy đang sử dụng màu trắng hàng Cty còn nguyên tem bảo hành, pin phụ ốp lưng- xạc xịn, giảm cho ACE nhiệt tình mua.