Cần thanh lý khoảng 60 đôi giày si hàng đẹp, chất lượng, hình là những mẫu giày thực tế đang bán, vì còn một ít nên cần thanh lý hết để nghỉ bán giày luôn, giá thanh lý hết nguyên lô 35N/1 đôi.