Em đang có nhu cầu lấy 1 hoặc 2 số trả sau mobi có đuôi dạng 4x4999, 4x4888.
Cả 2 số này em gọi đều không có thực. Bác nào đấu được không nhỉ.
Gía cả ném vào inbox hoặc vào sms giúp em nhé
SMS vào : O 9 3 6 -6-8-3-0-3-8 giúp em nhé.