em cần mua khoảng 10 cái or 5 cái cũng dc. tks cả nhà nhìu nhìu : 0949.25.25.25