Tìm sim 0988681711. Anh em nào có call e nhé. 0989.987.985–096662.8988