Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh


Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp VN hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.Tư vấn pháp lý cho Quý doanh nghiệp trước khi [URL='http://tuvanluat24h.com.vn/vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-lien-doanh.html'][B]thành lập công ty liên doanh[/B].[/URL]Chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý doanh nghiệp những vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập doanh nghiệp liên doanh, quản lý doanh nghiệp như:- Tư vấn về đặt tên, địa chỉ trụ sở, vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp liên doanh.- Tư vấn phương thức hoạt động và Điều hành trong doanh nghiệp liên doanh.- Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý doanh nghiệp liên doanh.- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp liên doanh.- Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn trong doanh nghiệp.- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.- Tư vấn về kiến thức thuế cho doanh nghiệp khi đi vào hoạt động.- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập doanh nghiệp liên doanh.- Tư vấn các ưu đãi đầu tư của công ty liên doanh khi thành lập và hoạt động tại Việt Nam;- Tư vấn mức chia lợi nhuận, chuyển đổi sở hữu ;- Tư vấn các thủ tục, văn bản khác liên quan tới thành lập công ty ;[IMG]http://tuvanluat24h.com.vn/upload/images/tu-van-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-TNsdfsadfHH.jpg[/IMG]2. Soạn thảo hồ sơ [B]thành lập doanh nghiệp[/B] liên doanh:- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.- Điều lệ doanh nghiệp.- Danh sách thành viên công ty liên doanh.- Giấy ủy quyền.- Văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền ;- Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc,người đại diện công ty liên doanh đối với ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật ;- Bản sao Giấy CMND, hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật ;

Các giấy tờ kèm theo:- Đối với thành viên là cá nhân: Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là người Việt Nam, bản sao hộ chiếu … đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài.- Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ doanh nghiệp, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định mà theo quy định của pháp luật.- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề mà theo quy định của pháp luật

phải có chứng chỉ hành nghề.[IMG]http://tuvanluat24h.com.vn/upload/images/Untitled-1(4).jpg[/IMG][B]Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h[/B]Chuyên [B]lập báo cáo tài chính[/B], [B]Kế toán thuế[/B] trọn gói, Quyết toán thuế, [URL='http://tuvanluat24h.com.vn/vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-viet-nam.html']Thành lập doanh nghiệp[/URL], [B]Thay đổi đăng ký kinh doanh[/B], Giải thể, Mua bán, Xát nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.

[B]( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)[/B]

[B]Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153
Xem thêm:
[URL='http://tuvanluat24h.com.vn/vn/tu-van-va-dich-vu-thanh-lap-cong-ty-co-phan.html']- thành lập công ty cổ phần[/URL][/B]