0964.065.666 =2t1

0964.057.666 =1t7

0964.072.666
=1t7

0964.050.666
=2t3

tất cả la sim mới nk mãi mãi
c
Cả lô giá cực tốt nhé .call :0989404111