SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
[IMG]file:///C:\Users\H81\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.gif[/IMG]TRƯỜNG TC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI [IMG]file:///C:\Users\H81\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image002.gif[/IMG]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / TB-TCGTVTHN Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015
ĐẠI HỌC BẰNG 2 CẤP BẰNG CHÍNH QUYCăn cứ công văn phúc đáp số 557 / TB-ĐHTM ngày 11/9/2014 của trường Đại học Thương Mại gửi trường Trung cấp Giao thông Vận tải Hà Nội.
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo tuyển sinh bậc Đại học văn bằng 2 chính quy như sau:
1. Ngành đào tạo:
1.1. Ngành kế toán.
1.2. Ngành quản trị kinh doanh
2. Tổ chức đào tạo:
2.1. Thời gian đào tạo: Từ 2,5 năm đến 3 năm.
2.2. Địa điểm học: Trường TC Giao thông Vận tải Hà Nội.
2.3. Hình thức học: Tập trung liên tục.
3. Đối tượng tuyển sinh:
3.1. Điều kiện để học bằng Đại học thứ 2.
a. Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại thông tư liên bộ Y tế - Đại học, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển học đại học bằng thứ 2.
b. Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của trường.
c. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của trường.
4. Môn thi:
Các môn thi tuyển: Môn Kinh tế thương mại đại cương và môn Tiếng Anh.

5. Thời gian ôn và thi:
- Nhận hồ sơ đến hết ngày 20/02/2015.
- Dự kiến thi: Ngày 25 / 03/ 2015.
6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh:
Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Phiếu tuyển sinh(theo mẫu quản lý thống nhất của Bộ GD&ĐT và do trường ĐH Thương mại phát hành) có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương(phương, xã) trực tiếp quản lý.
- Bản sao giấy khai sinh
- 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh) và 2 ảnh màu 4x6 cm(dán vào phiếu tuyển sinh và phiếu đăng ký có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận).
- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp đại học và phiếu điểm kết quả học tập.
- Phiếu đăng ký tuyển sinh(theo mẫu, in ngoài túi hồ sơ).
- 2 phong bì dán tem và ghi địa chỉ liên hệ.
7. Lệ phí ôn và thi: 1.500.000 đ/hs.
8. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh trường TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT TỔNG HỢP HÀ NỘI
Website: http://trungcaptonghophanoi.edu.vn/
Email: trungcaptonghophanoi@gmail.com
Phòng 101 - số 89 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 043.8620.888 / Hotline: 0965.456.714