Sim nguyên kít, mới 100%
096.441.1992
1tr2
09.77.55.3033
450k
09.66.11.00.93
750k
0966.098.988 -xong
850k
0962.75.6386
300k
AE kết con nào liên hệ theo chữ ký nhé...tks