0965.01.5555 giá 20
0965.02.5555 giá 19,5
0965.03.5555 giá 19,5
096.469.5555 giá 17tr


sim mới nguyên kít, anh em nào muốn ôm cả lô thì call Tiệp: 0933 69 69 69 để có giá tốt nhất nhé