Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì công nghệ ảo hóa rất xa xôi và không phù hợp với họ. Vì thế họ thường xuyên chọn lựa mua một hệ thống máy chủ cho riêng mình hoặt thuê các hosting mà thôi.

Những lợi của thuê máy chủ ảo điều có tác dụng rất lớn đến mỗi doanh nghiệp chúng không phụ thuộc vào quy mô lớn hay nhỏ. Công nghệ máy chủ ảo được hiểu như là tạo dựng một hạ tầng kỹ thuật mà không phụ thuộc vào phần thiết bị. Vì thế sử dụng dịch vụ này chúng ta không cần quan tâm xem dịch vụ đó đang nằm trên máy chủ vật lý hay không. Chỉ cần ảo hóa các máy chủ, máy tính để bàn là hàng loạt phương pháp tạo nên hạ tầng độc lập như đã nói.

Vì thế công nghệ ảo hóa cloud server có hàng loạt ưu thế. Làm giảm chi phí cho doanh nghiệp thuê máy chủ cũng như số lượng thiết bị máy chủ nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ, diện tích đặt máy chủ cũng như trang bị đầy đủ thiết bị cho phòng máy chủ. Công nghệ máy chủ ảo thiết kiệm thời gian khôi phục cũng như lưu trữ dữ liệu Khi gặp các vấn đề về hệ thống, thiết bị, chỉ cần dịch chuyển các tập tin của máy chủ ảo sang máy chủ khác. Vì thế sẽ không làm ngưng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp.

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo được sử dụng hàng loạt ứng dụng cùng lúc trên một hệ thống giúp doanh nghiệp quản lý cũng như vận hành một cách dể dàng. Ngoài ra sử dụng dịch vụ máy chủ ảo còn giúp cho doanh nghiệp nâng cấp hệ thống lưu trữ, server giúp cho doanh nghiệp dể dàng mở rộng mạng lưới kinh doanh của công ty mà không cần đầu tư thêm thiết bị.