LH TAI DAY
- Hướng dẫn Gia hạn Visa Việt Nam. Cấp mới Visa Việt Nam. Lưu trú cho người nước ngoài và Việt Kiều.
- Hướng dẫn làm nhanh thẻ tạm trú 1 -3 năm cho người nước ngoài và Việt Kiều đang công tác tại Việt Nam.
- Thẻ tạm trú 1 - 3 năm không cần giấy phép lao động, vui lòng liên hệ.
- Hướng dẫn xin miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam.
- Hướng dẫn làm nhanh hõ chiếu phổ thông.
*