[TD] Đăng lúc: [B]00:11[/B], ngày [B]25/03/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]4[/B] . Mã Tin: [B]20147447[/B]

Khách vãng lai

Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS [TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép hình chữ H[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 8%"] [/TD]
[TD="width: 85%"] + Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ [B]Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88[/B].
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36[/B].
+ Thông số kỹ thuật:
[/TD]
[TD="width: 7%"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 6"] [B]Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn.[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]H (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]B (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]t1(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]t2 (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]W (kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]17,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]23,8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]31,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]40.2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]49,9[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]294[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]56.8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]72,4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]94[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]19[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]137[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]21[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]172[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]588[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]151[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 8%"] [/TD]
[TD="width: 85%"] + Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ [B]Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88[/B].
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36[/B].
+ Thông số kỹ thuật:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 6"] [B]Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn.[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]H (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]B (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]t1(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]t2 (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]W (kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]17,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]23,8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]31,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]40.2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]49,9[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]294[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]56.8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]72,4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]94[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]19[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]137[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]21[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]172[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]588[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]151[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE][/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]