SISTECH Co., LTD chuyên cung cấp các thiết bị tự động hóa SIEMENS chính hãng. Nhập trực tiếp từ Đức 100%
Các dòng PLC phổ biến như : S7 300/400 + Các module
PLC S7 200/1200 Các module AI/AQ ...
Các loại cáp lập trình MPI/PPI
Màn hình HMI MP, KTP , KP...
Các dòng biến tần MM420/430/440 SInamic G110/120 S110/S120, DCM...
Chi tiết liên hệ 0972679131 hoặc email [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adanh.vo%40sistech.com.vn"]danh.vo@sistech.com.vn[/URL]
*List hàng cơ bản
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/24/1169177/201303235226_siemens_inver3.jpg[/IMG]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 145"] [B]LOGO![/B]
[/TD]
[TD="width: 141"] [B]S7-200[/B]
[/TD]
[TD="width: 152"] [B]S7-1200[/B]
[/TD]
[TD="width: 153"] [B]KTP PANEL[/B]
[/TD]
[TD="width: 148"] [B]S7-300[/B]
[/TD]
[TD="width: 139"] [B]S7-400[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1CC01-0BA6****
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7211-0AA23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7211-1BE31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AA11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7312-1AE14-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7412-1XJ05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1CC01-0BA6****
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7211-0BA23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7211-1HE31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AB11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7312-5BF04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7412-2XJ05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1HB00-0BA6
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7212-1AB23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7212-1AE31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AC11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7313-5BG04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7414-2XK05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1MD00-0BA6
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7212-1BB23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7212-1BE31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AD11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7313-6BG04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7414-3XM05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1MD00-0BA7
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7214-1AD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7212-1HE31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AE11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7313-6CG04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7414-3EM06-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1HB00-0BA6
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7214-1BD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7214-1AG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AF11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7314-1AG14-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7416-2XN05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1FB00-0BA6
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7214-2AD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7214-1BG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AG11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7314-6BH04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7416-3XR05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-1FB00-0BA7
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7214-2BD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7214-1HG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AH11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7314-6CH04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7416-3ES06-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-2CC01-0BA6*
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7216-2AD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7215-1AG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AJ11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7314-6EH04-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7417-4XT05-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-2MD00-0BA6******
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7216-2BD23-0XB0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7215-1BG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV6647-0AK11-3AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7315-2AH14-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7964-2AA04-0AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-2FB00-0BA6******
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7291-8GF23-0XA0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7215-1HG31-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV2124-0GC01-0AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7315-2EH14-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7952-0AF00-0AA0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 145"] 6ED1052-2HB00-0BA6
[/TD]
[TD="width: 141"] 6ES7291-8GH23-0XA0
[/TD]
[TD="width: 152"] 6ES7221-1BF30-0XB0
[/TD]
[TD="width: 153"] 6AV2124-0JC01-0AX0
[/TD]
[TD="width: 148"] 6ES7315-6TH13-0AB0
[/TD]
[TD="width: 139"] 6ES7952-1AH00-0AA0
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 143"] [B]SINAMICS G110[/B]
[/TD]
[TD="width: 155"] [B]MM420, 1/3 AC 230V[/B]
[/TD]
[TD="width: 155"] [B]MM440, 3AC 380V - 480V[/B]
[/TD]
[TD="width: 151"] [B]SINAMICS G120[/B]
[/TD]
[TD="width: 145"] [B]G120C[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB11-2UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC11-2AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD13-7AA1
[/TD]
[TD="width: 151"] [B]CU240E[/B]
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE11-8UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB12-5UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC12-5AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD15-5AA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3244-0BB12-1BA1
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE12-3UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB13-7UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC13-7AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD17-5AA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3244-0BA20-1BA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE13-2UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB15-5UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC17-5AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD21-1AA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3244-0BA20-1PA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE13-2UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB17-5UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC21-1BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD21-5AA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3244-0BA20-1FA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE15-8UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB211UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC21-5BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD22-2BA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3255-0AA00-4BA1
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE17-5UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB21-5UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC22-2BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD23-0BA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3255-0AA00-2AA1
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE18-8UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB22-2UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC23-0CA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD24-0BA1
[/TD]
[TD="width: 151"]*[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE21-3UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3211-0AB23-0UA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC24-0CA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD25-5CA1
[/TD]
[TD="width: 151"] [B]G120: PM240[/B]
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE21-7UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3255-0AA00-4BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UC25-5CA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD27-5CA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE13-7UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE22-6UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"] 6SL3255-0AA00-2AA1
[/TD]
[TD="width: 155"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD31-1CA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE15-5UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE23-2UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] [B]MM420, 3 AC 380V - 480V[/B]
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD31-5DA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE17-5UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE23-8UB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD13-7AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD31-8DA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE21-1UA0
[/TD]
[TD="width: 145"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD15-5AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD32-2DA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE21-5UA0
[/TD]
[TD="width: 145"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD17-5AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD33-0EA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE22-2UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] [B]G120C with Filter class A[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD21-1AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD33-7EA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE23-0UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE11-8AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD21-5AA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD34-5FA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE24-0UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE12-3AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD22-2BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD35-5FA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE25-5UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE13-2AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD23-0BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD37-5FA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE27-5UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE13-2AB0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 143"]*[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6420-2UD24-0BA1
[/TD]
[TD="width: 155"] 6SE6440-2UD38-8FA1
[/TD]
[TD="width: 151"] 6SL3224-0BE31-1UA0
[/TD]
[TD="width: 145"] 6SL3210-1KE15-8AB0
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]