0913.186.779
0912.668.179
(950K/số)

1. (Đồng giá 650K/số bác nào kết call chốt ngay kẻo lại tiếc ah)
0912345.413
0918.44.1357

0914.90.92.94
0912.90.94.98

2. (Đồng giá 550K/số bác nào kết call chốt ngay kẻo lại tiếc ah)
0912.904.111
0915.690.111
0918.935.111

0912.668.179 950K
0913.942.979

***

LH: 0945.88.0123