Ở các nước phát triển việc góp vốn bằng thương hiệu đã được chấp thuận và quy định bởi các văn bản pháp luật. Tuy nhiên ở Việt Nam việc góp vốn bằng thương hiệu chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận vì không có văn bản pháp luật nào quy định hay điều chỉnh một cách chi tiết.


Tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 mới chỉ quy định: “ Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết kỹ thuật, công nghệ, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”

Quy định trên chỉ nói về việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng theo Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ thì thương hiệu lại không thuộc diện các đối tượng được bảo hộ, mà chỉ có “nhãn hiệu”.

Khi nhắc đến thương hiệu mọi người sẽ nghĩ đến quy mô, uy tín, chất lượng hàng hóa/dịch vụ hoặc sức ảnh hưởng của doanh nghiệp đó. Còn nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Vì vậy mà pháp luật không nhất thiết phải đề cập đến thương hiệu nữa mà chỉ cần thông qua các giao dịch được thực hiện với nhãn hiệu ( góp vốn, chuyển nhượng,…) và các bên tự thỏa thuận với nhau để đưa ra mức giá.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể gọi điện Luật Phamlaw để được tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại về doanh nghiệp, dịch vụ giải thể công ty tại hà nội ,thành lập doanh nghiệp…