Bộ cảnh báo một số người đến hoặc gọi điện thoại đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thong vận tải xưng là người thân, quen của Bộ trưởng.
Văn bản do Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường ký được gửi tới các cơ quan tham mưu giúp việc của Bộ trưởng Đinh La Thăng, các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, các Sở GTVT trên cả nước.
Cụ thể, văn bản nêu rõ: “Thời gian gần đây, một số người đến hoặc gọi điện thoại đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các Sở GTVT để liên hệ công tác, làm việc và xưng danh là người thân, quen của đồng chí Bộ trưởng GTVT".Theo Bộ GTVT, việc xưng danh là người thân quen của Bộ trưởng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng như công việc chung của Bộ GTVT, đồng thời gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị.
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Ảnh: báo tin tuc
Văn bản của Bộ GTVT được phát đi với yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tiếp, làm việc và giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng xưng danh là người thân, người quen của Bộ trưởng Đinh La Thăng.Việc này cũng nhằm tránh tình trạng lợi dụng uy tín của Bộ trưởng GTVT để mưu lợi cá nhân, đồng thời làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; giữ gìn kỷ cương trong thực thi công vụ.Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý, khi xuất hiện những hiện tượng xưng danh là người thân, quen của Bộ trưởng Đinh La Thăng thì cần báo ngay cho văn phòng Bộ GTVT và cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.Trong một diễn biến khác, ngày 25/1, Bộ GTVT phát đi thông cáo báo chí, về việc bút phê của Lãnh đạo Bộ tại một số công văn đề nghị giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp.Cụ thể, theo Quy chế làm việc của Bộ GTVT, Quy chế văn thư của Bộ GTVT và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ, sau khi nhận được các công văn của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến, Văn phòng Bộ GTVT sẽ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê ý kiến giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết (cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp).Ngoài ra, ngày 07/01/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT đã có Văn bản số 239/BGTVT-CQLXD về việc quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (kèm theo) theo đó quy định:Bút phê của Lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn…hoặc giải quyết các công việc liên quan khác.Thủ trưởng các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu, giải quyết công việc hết sức chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về ý kiến tham mưu, quyết định của mình.Căn nguyên là vì, những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước việc có thông tin, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã bút phê vào đơn của Công ty CP Đầu tư T.H. do một phụ nữ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP.

http://tintuc.vn/giao-thong/bo-gtvt-...ng-thang-27128