[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/25/0/201303090848_logo_vaytientieudung.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/25/0/201303090848_logo_vaytientieudung.jpg[/IMG]
Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cần tiền chi tiêu, mua sắm, sửa chữa nhà cửa. [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvaytientieudung.com"]Vaytientieudung.com[/URL] sẽ hỗ trợ quý khách hàng làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Hà nội có thể vay tiền một cách nhanh nhất trong 3 ngày. Được hưởng lãi suất theo dư nợ giảm dần tại ngân hàng, kèm theo chương trình miễn lãi tháng đầu tiên ( áp dụng cho khách hàng có thu nhập 8 tr trở lên). [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fvaytientieudung.com"]Vaytientieudung.com[/URL] nhận hồ sơ khách hàng từ 4trieu trở lên. Vui lòng liên hệ Ms. Ân số 0932107187 để được tư vấn.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]