[B]KENT[/B] *[B]Vietnam[/B]
*********** *[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.smcvietnam.com%2F"]www.smcvietnam.com[/URL] - *[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kentvietnam.com%2F"]www.kentvietnam.com[/URL]* - *[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.smcworld.com%2F"]www.smcworld.com[/URL]
[B]1-Tổng đại lý phân phối uỷ quyền thiết bị SMC Nhật Bản tại Việt Nam.[/B]
[B]2-Thời gian giao hàng nhanh nhất và hỗ trợ kỹ thuật mạnh nhất.[/B]
[B]3-Hơn[/B] [B]2.500.000[/B] [B]linh kiện có hàng sẵn giao hàng trong vòng[/B] [B]1-3 ngày.[/B]
[B]4-Giấy chứng nhận xuất xứ từ chính hãng và bảo hành[/B] [B]12 tháng[/B][B].[/B]
[B]5-Giao hàng – lắp đặt, tư vấn kỹ thuật, training tận nơi miễn phí.[/B]
[B]6-Hotline:[/B]* [B]0909.013.509[/B]*[B]-[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Asales%40kentvietnam.com"]sales@kentvietnam.com[/URL][/B]
[B]7-Sản phẩm chính: Cylinder – Valve – Filter – Fitting – Tubing[/B]
[IMG][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fi1222.photobucket.com%2Falbums%2Fdd483%2FThanhThinh32%2FIMAGES%2520AD%2520FORUM%2FIMAGEKENT_SMC_zps0f78db6a.jpg%255b%2FIMG"]http://i1222.photobucket.com/albums/dd483/ThanhThinh32/IMAGES%20AD%20FORUM/IMAGEKENT_SMC_zps0f78db6a.jpg[/IMG[/URL]]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]