anh em có sim Viettel 10s dạng taxi ababab đang sài cam kết, nuôi không nổi để lại e nuôi cho nhá,
thanks anh em đã xem tin.
LH : 0976.188.618