Bỏ quy định phải nộp bảng kê hóa đơn đối với doanh nghiệp


Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.Một trong những nội dung được sửa đổi về quản lý thuế để tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế đó là bỏ quy định phải nộp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào trong Hồ sơ khai thuế GTGT.Ho so khai thue GTGTTheo quy định hiện hành (từ trước 31/12/2014) thì hồ sơ khai thuế GTGT phải kèm theo Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào. Việc doanh nghiệp phải kê khai các bảng kê này là một trong các lý do dẫn đến số giờ khai thuế cao. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất…trên các Bảng kê này nhằm làm giảm thời gian làm thủ tục về thuế của Người nộp thuế.Theo Bộ Tài chính, một số quy định pháp luật đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp với thực tiễn như mức trần khống chế chi phí của doanh nghiệp (hiện nay là 1 triệu đồng/tháng/người) để đóng quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; quy định về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa giám định tư pháp, về xác định thu nhập tính thuế đối với trường hợp bán tài sản bảo đảm của khoản vay nợ, về trách nhiệm khấu trừ, khai thuế, công bố thông tin của tổ chức trả thu nhập, tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn, tổ chức lưu ký, phát hành chứng khoán, tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam, về thu nhập từ đầu tư vốn của doanh nghiệp tư nhân... Các quy định nêu trên sẽ sớm được sửa đổi, bổ sung.thue thu nhap doanh nghiepNgoài ra sửa đối bổ sung Luật thuế năm 2015 còn có những điểm đáng chú ý. Đối với quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế đối với cá nhân kinh doanh, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Khoản 1 và 4 Điều 2 Luật này quy định, cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; đồng thời quy định cụ thể việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất - kinh doanh. Chẳng hạn, phân phối, cung cấp hàng hóa, thuế suất là 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất là 2%.Cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; trường hợp chưa thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24hChuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, Sáp nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.

( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)

Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153

>> Xem thêm:
thành lập doanh nghiệp tại hà nội
các bước thành lập công ty mới
thành lập doanh nghiệp trọn gói