Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối Động Cơ Rossi tại Việt Nam
Địa chỉ: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com
Gearmotors
Gear Reducers
Electric motors
Planetary Gear units
Motion Control
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 160 UO2A 100 B5 129
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 180 UO2A 100 B5 158
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 320 UO2A 200 B5 103
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 321 UO2A 200 B5 129
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 360 UO2A 200 B5 161
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 40 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 50 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 63 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 64 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 80 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam R V 81 UO3A 10
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 118 UO4A 63 A B14 6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 225 UO4A 63 A B14 38
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 325 UO4A 71 B14 12
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 430 UO4A 80 B5 12
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 535 UO4A 80 B5 23.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR V 742 UO4A 90 L B5 37
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 003A 3.52Y C055M1 F10b C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 004A 3.52Y C060I1 F10b C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 006A 3.52Y C060I1 F10b C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 009A 3.52Y C076I1 F10c C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 012A 3.52Y C076I1 F10c C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 015A 3.52Y C090M2 F20c C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 018A 3.52Y C088I1 F10d C70x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 021A 3.52Y C088I1 F10d C70x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 030A 4.09Y C110M1 F10e C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 031A 4.09Y C110M2 F10y C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 042A 4.18Y C120M1 F10f C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 1EL 043A 4.18Y C120M2 F10x C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 001A 12.1Y C038M1 F10a C30x58 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 002A 12.1Y C042M1 F10a C30x58 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 003A 12.4Y C055M1 F10b C30x58 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 004A 12.4Y C060I1 F10b C30x58 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 006A 12.4Y C060I1 F10b C30x58 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 009A 12.4Y C076I1 F10c C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 012A 12.4Y C076I1 F10c C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 015A 12.4Y C090M2 F20c C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 018A 12.4Y C088I1 F10d C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 021A 12.4Y C088I1 F10d C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 022A 12.4Y C100M1 F10z C48x82 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 030A 14.4Y C110M1 F10e C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 031A 14.4Y C110M2 F10y C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 042A 14.7Y C120M1 F10f C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 043A 14.7Y C120M2 F10x C60x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 060A 14.4Y C140M1 F10g C70x105 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 085A 17.1Y C160M1 F10h C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 125A 17.5Y C180M1 F10i C80x130 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 180A 17.1Y C200M1 F10j C100x165 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 250A 17.5Y C220M1 F10k C110x165 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 355A 17.5Y C250M1 F10l C120x165 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 500A 17.5Y C280M1 F10m C140x200 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2EL 710A 17.5Y C320M1 F10n C160x240 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 0 PC3A 56 B B5 B3 5.05
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 1 PC3A 63 B B5 B3 17.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 2 PC3A 63 B BX1 B3 23.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 3 PC3A 71 C B5 B3 17.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 4 PC3A 71 B BX5 B3 31.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 5 PC3A 80 C B5 B3 20.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 6 PC3A 80 A B5 B3 1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 7 PC3A 90 LC B5 B3 22.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 0 PC3A 56 B5 B3 20.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 1 PC3A 63 A B5 B3 24.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 2 PC3A 63 A B5 B3 47.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 3 PC3A 63 A B5 B3 84.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 4 PC3A 63 A BX1 B3 116
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 5 PC3A 63 A BX1 B3 178
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 6 PC3A 71 A BX5 B3 125
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 7 PC3A 71 A BX1 B3 175
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 100 EH2Z 6.42 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 125 EH2Z 6.53 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 140 EN2Z 9.22 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 160 EN2Z 6.41 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 180 EN2Z 9.31 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 200 EN2Z 6.42 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 225 EN2Z 8.88 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 250 EN2Z 6.53 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 280 EN2Z 9.22 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 320 EN2Z 6.41 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 321 EN2Z 6.41 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 360 EH2Z 9.31 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 100 EH2Z 6.42 24x200 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 125 EH2Z 6.53 28x250 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 140 EN2Z 9.22 38x250 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 160 EN2Z 6.41 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 180 EN2Z 9.31 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 200 EN2Z 6.42 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 225 EN2Z 8.88 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 250 EN2Z 9.19 55x400 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 280 EN2Z 9.22 55x400 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 320 EN2Z 15.9 65x400 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 321 EN2Z 15.9 65x400 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 360 EH2Z 23.4 65x400 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 100 EH4U 6.42 24x200 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 125 EH4U 6.53 28x250 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 140 EN4U 9.22 38x250 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 160 EN4U 6.41 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 180 EN4U 9.31 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 200 EN4U 6.42 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 225 EN4U 8.88 42x350 B3
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 11x23
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P01 11x23
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P02 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 32 PC1A 5.06 P05 11x23
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 40 PC1A 3.96 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 41 PC1A 4.96 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 50 PC1A 4.1 P08 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 51 PC1A 4.1 P08 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 63 PC1A 4 P09 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 64 PC1A 4 P09 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 80 PC1A 6.2 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 81 PC1A 7.13 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 100 PC1A 10.4 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 101 PC1A 12.5 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 40 PC1A 15.2 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 41 PC1A 19 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 50 PC1A 16.3 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 51 PC1A 16.3 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 63 PC1A 16.5 P08 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 64 PC1A 16.5 P08 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 80 PC1A 16 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 81 PC1A 16 P010 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 100 PC1A 20.3 P09 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 101 PC1A 20.3 P09 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 40 UP2A 6.75 P011 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 50 UP2A 6.42 P01 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 63 UP2A 6.53 P02 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 64 UP2A 6.86 P04 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 80 UP2A 6.41 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 81 UP2A 6.41 P07 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 2I 100 UP2A 6.42 P013 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 40 UP2A 20.4 P011 11x23
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 50 UP2A 19.4 P01 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 63 UP2A 21.8 P02 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 64 UP2A 22.7 P02 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 80 UP2A 20.6 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 81 UP2A 20.6 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 100 UP2A 20.5 P013 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR 3I 125 UP2A 27.2 P09 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 40 UO3A 6.94 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 50 UO3A 6.46 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 63 UO3A 6.3 P05 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 64 UO3A 6.3 P06 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 80 UO3A 6.16 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 81 UO3A 6.16 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR CI 100 UO3A 6.46 P013 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 40 UO3A 22.1 P02 14x30
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 50 UO3A 20.9 P02 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 63 UO3A 20.7 P06 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 64 UO3A 20.7 P06 19x40
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 80 UO3A 19.8 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 81 UO3A 19.8 P06 24x50
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 100 UO3A 20.6 P013 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam SR13 MR ICI 125 UO3A 26.3 P09 28x60
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 32 PC1A 6.33
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 50 UC2A 31.9
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 40 PC1A 6.08
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 51 UC2A 31.9
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 63 UC2A 34.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 64 UC2A 34.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 80 UC2A 32.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 81 UC2A 32.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 100 UC2A 32
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 101 UC2A 32
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 125 UC2A 26.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 126 UC2A 26.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 140 UC2A 29.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 160 UC2A 25.5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 180 UC2A 29.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 32 PC1A 16.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 40 PC1A 26.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 41 PC1A 26.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 50 UC2A 63 B5 31
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 51 UC2A 63 B5 51.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 63 UC2A 71 B5 34.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 64 UC2A 71 B5 41.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 80 UC2A 80 B5 32.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 81 UC2A 80 B5 43.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 100 UC2A 90S B5 32
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 101 UC2A 90S B5 45.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 125 UC2A 100 B5 37.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 126 UC2A 100 B5 61.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 140 UC2A 100 B5 95.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 160 UC2A 132S-M B5 32.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 180 UC2A 132S-M B5 48.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 50 UC2A 6.52
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 51 UC2A 6.52
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 63 UC2A 6.36
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 64 UC2A 6.36
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 80 UC2A 6.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 81 UC2A 6.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 100 UC2A 6.5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 101 UC2A 6.5
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 125 UC2A 6.35
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 126 UC2A 6.35
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 140 UC2A 9.92
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 160 UC2A 6.34
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 180 UC2A 8.43
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 32 PC1A 5.06
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 40 PC1A 10.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 41 PC1A 16.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 50 UC2A 71 B5 10.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 51 UC2A 71 B5 16.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 63 UC2A 80 B5 11.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 64 UC2A 80 B5 19
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 80 UC2A 90S B5 13
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 81 UC2A 90L B5 20.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 100 UC2A 100 B5 17.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 101 UC2A 112M-MB B5 15.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 125 UC2A 132S-M B5 10.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 126 UC2A 132S-M B5 15.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 140 UC2A 132MA-MB-MC B5 19
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 160 UC2A 160M-L B5 17.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 180 UC2A 180L B5 18
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 0 PC3E 63 B5A B3 3.69
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 1 PC3E 63 B5 B3 14
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 2 PC3E 63 BX1 B3 20.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 3 PC3E 71 B5 B3 17.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 4 PC3E 71 BX5 B3 28.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 5 PC3E 80 B5 B3 20.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 6 PC3E 80 B5 B3 22.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 7 PC3E 90L B5 B3 22.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 0 PC3E 63 B5R B3 20.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 1 PC3E 63 B5 B3 24.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 2 PC3E 63 B5 B3 39.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 3 PC3E 63 B5 B3 56.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 4 PC3E 63 BX1 B3 92.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 5 PC3E 63 BX1 B3 125
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 6 PC3E 71 BX5 B3 90.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 7 PC3E 71 BX1 B3 133
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 63 UP3A 2.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 80 UP3A 2.44
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 100 UP3A 2.55
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 50 UP2A 6.42
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 63 UP2A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 64 UP2A 6.86
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 80 UP2A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 81 UP2A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 100 UP2A 6.42
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 125 UP2A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 100 L UP4A 6.42
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 125 L UP4A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 140 L UP4A 29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 160 L UP4A 28.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 180 L UP4A 28.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 200 L UP4A 27.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 225 L UP4A 27.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 250 L UP4A 28.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 280 L UP4A 28.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 320 L UP4A 30
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 321 L UP4A 30
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 360 L UP4A 30.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 125 UO2A 5.06
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 140 UO2A 8.15
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 160 UO2A 4.89
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 180 UO2A 8.31
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 200 UO2A 5.11
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 225 UO2A 8.14
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 250 UO2A 5.06
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 280 UO2A 8.15
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 320 UO2A 4.89
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 321 UO2A 4.89
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 360 UO2A 8
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 140 UO2A 20.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 160 UO2A 20.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 180 UO2A 21.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 200 UO2A 20.5
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 225 UO2A 19.9
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 250 UO2A 21.5
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 280 UO2A 20.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 320 UO2A 20.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 321 UO2A 20.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 360 UO2A 21.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 140 UP2A 132S-M B5 19.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 160 UP2A 160M-L B5 18.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 180 UP2A 180M B5 20.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 200 UP2A 200 B5 20.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 225 UP2A 225 B5 20
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 250 UP2A 250 B5 22
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 280 UP2A 280 B5 20.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 320 UP2A 280 B5 25
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 321 UP2A 315S B5 20.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 360 UP2A 315S B5 23.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 140 L UP4A 132S-M B5 19.6
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 160 L UP4A 160M-L B5 18.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 180 L UP4A 180M B5 20.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 200 L UP4A 200 B5 20.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 225 L UP4A 225 B5 20
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 140 UP2A 100 B5 72.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 160 UP2A 100 B5 128
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 180 UP2A 112M-MB B5 131
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 200 UP2A 132S-M B5 84
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 225 UP2A 132S-M B5 88.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 250 UP2A 160M-L B5 89
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 280 UP2A 160M-L B5 123
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 320 UP2A 200 B5 90.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 321 UP2A 200 B5 127
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 360 UP2A 200 B5 131
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 140 L UP4A 100 B5 72.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 160 L UP4A 100 B5 128
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 180 L UP4A 112M-MB B5 131
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 200 L UP4A 132S-M B5 84
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 225 L UP4A 132S-M B5 88.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 40 UO3A 63 B5 6.94
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 50 UO3A 63 B5 10.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 63 UO3A 71 B5 25
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 64 UO3A 71 B5 31.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 80 UO3A 80 B5 26
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 81 UO3A 90S B5 20.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 100 UO3A 90S B5 24.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 40 UO3A 63 B5 30.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 50 UO3A 63 B5 43.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 63 UO3A 71 B5 50.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 64 UO3A 71 B5 50.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 80 UO3A 71 B5 82.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 81 UO3A 71 B5 82.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 100 UO3A 80 B5 49.9
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 125 UO3A 90S B5 62.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 140 UO3A 90S B5 96.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 160 UO3A 100 B5 78.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 180 UO3A 112M-MB B5 80.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR ICI 200 UO3A 132S-M B5 62.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 50 UO3A 63 B5 135
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 63 UO3A 71 B5 128
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 64 UO3A 71 B5 128
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 80 UO3A 71 B5 133
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 81 UO3A 71 B5 133
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 100 UO3A 80 B5 125
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C3I 125 UO3A 90S B5 123
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 125 UP2A 2.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 140 UP2A 3.13
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 160 UP2A 2.44
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 180 UP2A 3.25
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 200 UP2A 2.55
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 225 UP2A 3.18
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 250 UP2A 2.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 280 UP2A 3.19
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 320 UP2A 2.44
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 321 UP2A 2.44
Rossi Gearmotors Viet Nam R I 360 UP2A 3.25
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 140 UP2A 9.22
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 160 UP2A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 180 UP2A 9.31
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 200 UP2A 6.42
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 225 UP2A 8.88
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 250 UP2A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 280 UP2A 9.22
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 320 UP2A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 321 UP2A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 360 UP2A 9.31
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 140 L UP4A 9.22
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 160 L UP4A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 180 L UP4A 9.31
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 200 L UP4A 6.42
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 225 L UP4A 8.88
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 250 L UP4A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 280 L UP4A 9.22
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 320 L UP4A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 321 L UP4A 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 360 L UP4A 9.31
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 140 UP2A 29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 160 UP2A 28.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 180 UP2A 28.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 200 UP2A 27.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 225 UP2A 27.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 250 UP2A 28.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 280 UP2A 28.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 320 UP2A 30
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 321 UP2A 30
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 360 UP2A 30.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 50 UO3A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 63 UO3A 6.57
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 64 UO3A 6.57
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 80 UO3A 6.27
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 81 UO3A 6.27
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 100 UO3A 6.53
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 50 UO3A 32.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 63 UO3A 33
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 64 UO3A 33
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 80 UO3A 31.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 81 UO3A 31.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 100 UO3A 32.8
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 125 UO3A 32.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 140 UO3A 40.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 160 UO3A 31.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 180 UO3A 41.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R ICI 200 UO3A 32.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 40 UP2A 63 B5 6.75
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 50 UP2A 63 B5 10.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 63 UP2A 71 B5 24.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 64 UP2A 80 B5 25.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 80 UP2A 90S B5 6.41
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 81 UP2A 90S B5 26
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 100 UP2A 90S B5 23.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 125 UP2A 112M-MB B5 24.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 200 UO2A 180M B5 19.7
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 225 UO2A 225 B5 16
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 250 UO2A 225 B5 22.3
Rossi Gearmotors Viet Nam MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 160 UO2A 100 B5 129
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 180 UO2A 100 B5 158
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98.5
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 320 UO2A 200 B5 103
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 321 UO2A 200 B5 129
Rossi Gearmotors Viet Nam MR C2I 360 UO2A 200 B5 161
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 400 UP1A/9.86
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 401 UP1A/9.86
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 450 UP1A/11.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 451 UP1A/11.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 500 UP1A/14
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 501 UP1A/14
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 560 UP1A/14.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 561 UP1A/14.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 630 UP1A/14.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 2I 631 UP1A/14.3
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 400 UP1A/125
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 401 UP1A/125
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 450 UP1A/127
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 451 UP1A/127
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 500 UP1A/129
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 501 UP1A/129
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 560 UP1A/131
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 561 UP1A/131
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 630 UP1A/134
Rossi Gearmotors Viet Nam R 4I 631 UP1A/134
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 400 UO1A/19.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 401 UO1A/19.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 450 UO1A/22.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 451 UO1A/22.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 500 UO1A/22.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 501 UO1A/22.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 560 UO1A/25.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 561 UO1A/25.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 630 UO1A/28.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R C2I 631 UO1A/28.6
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 400 UP1A/25.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 401 UP1A/25.2
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 450 UP1A/29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 451 UP1A/29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 500 UP1A/28.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 501 UP1A/28.7
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 560 UP1A/29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 561 UP1A/29.1
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 630 UP1A/27.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R 3I 631 UP1A/27.4
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 400 UO1A/7.76
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 401 UO1A/7.76
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 450 UO1A/8.12
Rossi Gearmotors Viet Nam R CI 451 UO1A/9.33
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 400 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 401 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 450 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 451 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 500 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 501 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 560 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 561 UO1A/130
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 630 UO1A/132
Rossi Gearmotors Viet Nam R C3I 631 UO1A/132
Rossi Gearmotors Viet Nam MR E 57 F C 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 m...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR E 84 F C 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 m...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR E 112 F C 2 L N i=3.4 14x40 M6 100 80...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR E 143 F C 2 L N i=3.4 19x50 M8 130 11...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR E 181 F C 2 L N i=3 28x82 M12 215 180...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR EC 84 F O 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 ...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR EC 112 F O 2 L N i=3.4 14x40 M6 100 8...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR EC 143 F O 2 L N i=3.4 19x50 M8 130 1...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2E 57 F C 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 60...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2E 84 F C 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 60...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2E 112 F C 2 L N i=11.6 14x40 M6 100 ...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2E 143 F C 2 L N i=11.6 19x50 M8 130 ...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2E 181 F C 2 L N i=12 28x82 M12 215 1...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2EC 84 F O 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 6...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2EC 112 F O 2 L N i=11.6 14x40 M6 100...
Rossi Gearmotors Viet Nam MR 2EC 143 F O 2 L N i=11.6 19x50 M8 130...
Rossi Gearmotors Viet Nam HB 63A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HB 71A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 225S 4 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 250M 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HB2 280S 2 B5-IE2(ErP)
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 63A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 71A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 80A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 90S 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 100LA 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 112M 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 132S 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 160SA 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 160MR 2 B5R
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 180M 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBF 200L 2 B5R
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 63A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 71A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 80A 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 90S 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 100LA 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 112M 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 132S 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 160SA 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 160MR 2 B5R
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 180M 2 B5
Rossi Gearmotors Viet Nam HBZ 200L 2 B5R