Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú là đại lý chính thức phân phối PILZ tại Việt Nam
Địa chỉ: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com
PILZ VIỆT NAM DISTRIBUTOR

Pilz Sensor technology
Pilz Control technology
Pilz Networks
Pilz Drive technology
Pilz Operator and visualisation systems
Pilz Software

Các sản phẩm của Pilz Vietnam cty Lâm Gia Phú
Pilz Sensor technology
- Position monitoring devices
+ PSENini - safe proximity switch
+ PSENrope - safe rope pull switch
+ PSENenco - rotary encoder
- Safety switches
+ PSENmech - mechanical safety switch
+ PSENmag - non-contact, magnetic safety switch
+ PSENcode - non-contact, coded safety switch
+ PSENbolt - safety bolt
+ PSENhinge - safe hinge switch
- Safety gate systems
+ PSENslock - safety gate system
+ PSENsgate - safety gate system
- Light curtains
+ PSENopt - with semiconductor outputs
- Safe camera system
+ PSENvip - camera-based protection system
+ SafetyEYE - Safe camera system
Pilz Control technology
- Line monitoring devices
+ PLIDdys - safe line monitoring devices
- Brake control devices
- Monitoring relays / monitoring devices
+ PMDsigma - monitoring relays
+ PMDsrange - monitoring relays
- Safety relays / protection relays
+ PNOZsigma - safety relays
+ PNOZ X - safety relays
+ PNOZcompact - safety relays
+ PNOZelog - safety relays
+ PNOZpower - safety relays
+ PNOZclassic - safety relays
+ PNOZplus - safety relays
- Configurable safety controllers
+ PNOZmulti Mini - controllers
+ PNOZmulti Mini - I/O modules
+ PNOZmulti Mini - communication
- Configurable safety systems
+ PNOZmulti - controllers
+ PNOZmulti - I/O modules
+ PNOZmulti - communication
- Configurable control systems
+ PNOZmulti 2 - controllers
+ PNOZmulti 2 - I/O modules
+ PNOZmulti 2 - communication
- Compact safety PLC
+ PSScompact - controllers
- Modular safety PLC
+ PSSmodular - head modules
+ PSSmodular - I/O modules
+ PSSmodular - communications modules
+ PLCmodular - head modules
- Controller and I/O Systems
+ PSSuniversal - controllers
+ PSSuniversal - communications modules
+ PSSuniversal - I/O modules
+ PDP67 - modules
+ PDP20 - modules
+ PSSdio - I/O modules
Pilz Networks
- Bus systems
+ System components - bus systems
- Safe ethernet
+ SafetyNET p - system components
Pilz Drive technology
- Motion control systems
+ PMCprimo - motion control systems
- Servo drives
+ PMCtendo DD - servo drives
+ PMCprotego D - servo drives
+ PMCprotego - safe motion
- Motors
+ PMCtendo - servo motors
+ Pilz Operator and visualisation systems
- Control and signal devices
+ PITestop - emergency stop pushbuttons
+ PITsign - muting lamps
+ PITjog - jog switch
+ PITenable - enabling switch
+ PITmode - operating mode selector switch
- Operator terminals
+ PMImicro - diagnostic units
+ PMI - operator terminals
+ PX/PXT - line-based operator terminals
+ Accessories
Pilz Software
- Product and system tools
+ PSENopt Tools
+ PNOZmulti Tools
+ SafetyEYE Tools
+ PSS Tools
+ PSSu Tools
+ PAS4000
+ PMC Tools
+ PASvisu
+ PMI Tools
+ PVIS Tools
+ Product macros
- Application software
+ PSS 3000 function blocks
- Product-independent Tools
+ PAScal Safety Calculator
Hãy liên hệ với công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm PILZ.
Thông tin liên hệ: Ms Hiền - 0902 50 30 80 - Email:hien@lamgiaphu.com