Lắp đặt giàn phơi seri 2013 Chị Huyền P1508 - Chung cư Royal City
Ngày 18/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh seri 2013 cho nhà Chị Huyền P1508 - Chung cư Royal City

Ngày 18/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi cho nhà Chị Huyền P1508 - Chung cư Royal City

Ngày 18/01/2015 Hình ảnh bộ tời giàn phơi cho nhà Chị Huyền P1508 - Chung cư Royal City

Chủ nhà thích thú sau khi công tác lắp đặt giàn phơi đã được hoàn thiện

Chúng Tôi hướng dẫn khách hàng cách sử dụng giàn phơi

Ngày 18/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi cho nhà Chị Huyền P1508 - Chung cư Royal City


http://gianphoithongminhduyloi.com.vn/