HANOI STAR TOUR MỜI HỢP TÁC!
1. B.Kinh-T.Hải-T.Châu-H.Châu 7N: 27/3-719$; 28/4-799$
2. Hồng kông 4N: 30/3 - 719$; 27/4-839$
3. Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến: 27/3 - 729$; 27/4 - 839$
4. Singapore - Malaysia 7N: 29/3 - 689$; 26/4 - 779$
5. Thai Lan 5N - VN: 29/3 - 389$; 11/4 (VN) - 419$; 28/4 (QR) - 489$
6. Singapore 4N: 30/3 (SQ) - 599$; 25/4 (VN) - 639; 29/4 (SQ) - 629$
7. Siêm riệp - Pnomphenh 4N: 27/4 (VN) - 599$
8. Nam Ninh - Quế Lâm 4N: 27, 28/4 - 259$
9. Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến 5N: 27/4 - 309$
10. Côn Minh - A Lư - Thạch Lâm 6N: 26/4 - 399$
Rất mong được hợp tác!
Chi tiết LH: 0437 222 373/ 046 2905 999/ 0944 708 048 Ms Hoàng Bé
* Tks & Brg! (*)