Mainboard** : Gigabyte
CPU************** :** E8400
Ram************** : 2 G
HDD************** : 160GB
Card màn hình GF 9500* 1GB
DVD Rom
LCD*************** : 19 inch* LG
Bàn phím và chuột