0968.398.789 ___ 1,5t
096.898.0789 ___ 1,5t
0966.20.5789 ___ 1,2t
0.969.349.789 ___ 1,2t
096.9.10.9.789 ___ 1,5t
0969.437.789 ___ 1,2t
0968.973.789 ___ 1,2t
096.987.1.789 ___ 1,5t


Giá cả lô:
SMS 0962.056.056 - 0977.295.777

Bán thêm 3 sim 888 cực nét:
0967.157.888
0967.180.888
0967.280.888

Giá: 3,5 triệu/sim0967.432.
234
Giá: 1,5 triệu

Liên hệ: 0962.056.056 - 0977.295.777
Yahoo: simsodepquan9