Tôi là cử nhân cao đẳng chuyên ngành xây dựng, đang làm cho cty lĩnh vực xdung, nay muốn tìm [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Ftim-viec-lam-them.html"]việc làm thêm[/URL] các ngày 3.5.7 hoặc tất cả buổi tối ngày trong tuần. Ưu điểm của mình tiếp thu công việc nhanh,cận thận, gần gũi hòa đồng, học hỏi.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]