Khi chọn bàn ghế học sinh cho con bạn ngồi học hoặc cho học sinh trong trường. Bạn cần hết sức chú ý tới chiều cao của trẻ. Bàn ghế không tương thích với chiều cao cơ thể sẽ dẫn đến các bệnh như cận thị, gù lưng, vẹo cột sống, ngực lép...

Với các trường học khi mua sắm bàn ghế cho học sinh, sinh viên bạn có thể căn cứ vào chiều cao trung bình để lựa chọn chiều cao cho phù hợp. Còn với gia đình, theo thời gian con bạn sẽ lớn lên nên bạn có thể chọn loạibàn ghế học sinh có thể điều chỉnh được độ cao thấp của bàn và ghế. Để xác định được chiều cao của bàn ghế phù hợp bạn có thể dựa vào bảng thông số do Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ban hành.

- Chiều cao trẻ từ 100 đến 109 : Chiều cao ghế: 26cm, Chiều cao bàn: 45cm
- Chiều cao trẻ từ 110 đến 119 : Chiều cao ghế: 28cm, Chiều cao bàn: 48cm
- Chiều cao trẻ từ 120 đến 129 : Chiều cao ghế: 30cm, Chiều cao bàn: 51cm
- Chiều cao trẻ từ 130 đến 144 : Chiều cao ghế: 34cm, Chiều cao bàn: 57cm
- Chiều cao trẻ từ 145 đến 159 : Chiều cao ghế: 37cm, Chiều cao bàn: 63cm
- Chiều cao trẻ từ 160 đến 175 : Chiều cao ghế: 41cm, Chiều cao bàn: 69cm

Như vậy bạn có thể tính ra công thức tương đối cho tỷ lệ chiều cao bàn ghế phù hợp là: Chiều cao ghế bằng 24,5% chiều cao cơ thể, chiều cao bàn bằng 41,6% chiều cao cơ thể.

Chi tiết: http://mattroibe.com/tin-tuc/tu-van-...chuan-moi.html