0969.10.33.88 ( android 096.910.33.88)
Giá 2tr sim nguyên kit,đã fix
Lh Mr Phú 0969.39.33.88-0966633355