09 1363 1368
091 363 1368

Sim xấu giá cao nhé cả nhà, giá 18tr. Ai kết call lấy giá tốt nhé. thanks