Anh em nhiệt tình liên hệ trực tiếp là em fixxx liền nhé!

0967 221 888
0967 211 888

Lẻ 4.5tr/s
Cả cặp 8tr5

Sim mới nguyên kít full time!