Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh đã nhận được câu hỏi về vấn đề phải thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào ở TPHCM một cách nhanh chóng nhất, câu hỏi này nếu như dựa trên những vấn đề về pháp lý cũng như là thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước thì có lẽ rằng chúng là những vấn đề đơn giản và có trình tự rõ ràng nhưng trên thực tế thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như các bạn nghĩ.

Dù những thông tư và nghị định dường như được áp dụng cho mỗi thành phố, quận huyện điều là giống nhau và được áp dụng trên toàn quốc, nhưng khi đến mỗi thành phố, tỉnh thành thì chúng lại được cải biên và thêm thắt vào đó một ít quy định khác nhau, khiến cho những thủ tục pháp lý ở mỗi nơi lại có những sự khác nhau là vì vậy. Có nhiều doanh nghiệp đã thắc mắc trong vấn đề thay đổi giấy phép kinh doanh ở địa phương mình là khác nhưng khi đến thành phố Hồ Chí Minh lại khác và họ không biết phải thay doi giay phep kinh doanh như thế nào ở TPHCM cho đúng quy trình.

Cứ như là một vòng luẩn quẩn, ở địa phương X không yêu cầu giấy A nhưng địa phương Z lại yêu cầu có giấy A và thêm vào giấy B, chính những quy định tréo ngheo của mỗi địa phương đã làm cản trở những sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước là vì vậy. Đã có nhiều doanh phải mất rất nhiều thời gian để tìm được nhà hỗ trợ vốn cho mình, nhưng khi đứng trước rào cản về pháp lý đã khiến họ dở khóc dở cười, mất đi nguồn vốn lớn cho mình. Cho nên việc đồng bộ những thủ tục pháp lý từ mọi địa phương, đến thành phố, tỉnh thành chính xác là những gì mà nhà nước cần phải quan tâm và đẩy mạnh hơn trong vấn đề này giúp các doanh nghiệp không rơi tình huống oái ăm.

Một nhận định chung của các nhà pháp lý hiện nay là phải đồng bộ hóa bộ máy nhà nước để đem lại những sự thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay, chúng ta cũng có thể thấy được rằng những sự tiện nghi và nhanh chóng các công đoạn giấy tờ sẽ giúp cho các doanh nghiệp hiện nay có những điều kiện phát triển vượt bậc hơn cho mình, tin rằng sau khi bộ máy pháp lý này được cải cách sẽ giúp cho những doanh nghiệp được phát triển tốt hơn hay những thắc mắc trong vấn đề thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào ở TPHCM là những câu hỏi ở dĩ vãng.

Xem thêm : Tìm hiểu việc thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu giá rẻ mà uy tín