Em là sinh viên cao đẳng chuyên ngành kế toán doanh nghiệp e vừa ra trường. E muốn tìm việc về kế toán, thu ngân họặc bán hàng. E sẽ làm việc hết năng lực của mình. Công ty cần người vui lòng gọi e.*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]