Cần nhập ngũ 5 đầu 10 số Viettel anh em vào show hàng luôn làm việc cho nhanh nào ........

Anh em có sms cho em phát 0967762552