Thống nhất quản lý dạy thêm học thêm tại TPHCM.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn cụ thể về dạy thêm, học thêm để thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở GD&ĐT thành phố quản lý và cấp giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

Phòng GD&ĐT quản lý và cấp giấy phép theo ủy quyền của UBND, quận, huyện đối với các tổ chức, cá nhân, dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường trên địa bàn quận (huyện) có nội dung thuộc chương trình trung học cở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Sở quy định 3 hình thức dạy thêm, học thêm là: Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; ngoài nhà trường và dạy kèm.

Day kem là hoạt động dạy thêm, học thêm chỉ có một giáo viên, dạy thêm một nhóm học sinh (dưới 10 học sinh/nhóm/ca học/ngày) tại một thời điểm, theo đúng bằng cấp chuyên môn của giáo viên được đào tạo phù hợp với cấp học.


Sở GD&ĐT hay Phòng GD&ĐT không cấp phép dạy kèm nhưng cá nhân dạy kèm có trách nhiệm làm đơn xin phép UBNDphường, xã, thị trấn nơi giáo viên tổ chức dạy kèm.

Các tổ chức, cá nhân hoặc nhóm giáo viên muốn tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện hồ xin phép Sở GD&ĐT thành phố hoặc Phòng GD&ĐT quận (huyện) theo quy định.

Các cơ sở bồi dưỡng văn hóa khác đang được cấp phép hoạt động sẽđược chuyển đổi khi thực hiện hồ xin gia hạn hoặc có nhu cầu chuyển đổi.

Đối tượng không được dạy thêm là trẻ em trước khi vào lớp 1; học sinh tiểu học, học sinh đang học chương trình cấp trung học (THCS, THPT) đãđược nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường tại những cơ sởđãđược cấp phép hoạt động;

Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý giáo viên đó cho phép.


trung tâm gia sư trí tuệ việt tại thành phố HCM