Cách làm quà tặng valentine độc đáo và ý nghĩa.
Bước 1: Vẽ phác mẫu socola valentine 2015 và cắt rời các cánh hoa, lá.
Một cách làm quà tặng valentine đẹp hơn là vẽ phác cánh hoa và lá lên giấy trắng rồi ướm lên giấy nhún cắt theo.
Cụ thể ta sẽ cần vẽ 4 mẫu như hình dưới:

Vẽ phác các cánh hoa và lá
Cắt rời hình vẽcách làm nama chocolate trên và đặt lên giấy nhún cắt theo mẫu:

  • Khoảng 4-5 cách hoa nhỏ và 15-20 cánh hoa lớn.
  • 1 hình răng cưa làm đài hoa
  • 3 láCắt rời các bộ phận theo mẫu