Doanh nghiệp với bản thuyết minh tài chính

Bao cao tai chinh (BCTC) là một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. BCTC gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ 24h hiểu rõ vai trò cấp thiết của báo cáo tài chính nên công ty đã triển khai dịch vụ bao cao thuong nien.
Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

ban-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tiêu biểu
Thuyết minh BCTC gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.
4. Các chính sách kế toán áp dụng.
5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
7. Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý, mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc của BCTC và đã có mẫu thuyết minh BCTC (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ chính xác và rõ ràng. Thông thường, các công ty sẽ công bố thông tin ít nhất bằng yêu cầu tối thiểu của luật pháp để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng sự tối thiểu này nằm ở đâu thì lại tuỳ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Hơn thế nữa, thuyết minh BCTC phải càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh của công ty.

Trong bối cảnh Thị trường chứng khoán sụt giảm, lạm phát gia tăng, thông qua thuyết minh BCTC, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các khoản đầu tư tài chính (ngắn hạn và dài hạn), tình trạng hàng tồn kho… của các công ty. Bởi nếu chỉ nhìn vào bảng cân đối kế toán, có thể chúng ta hoàn toàn không biết hoặc hiểu sai lệch về các thông tin này. Chẳng hạn, một số công ty có khoản đầu tư ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn trên bảng cân đối kế toán rất lớn và nhà đầu tư lầm tưởng đó là khoản đầu tư vào chứng khoán nên kết luận, với đà suy giảm của TTCK như hiện nay thì tài chính của công ty đang lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí có nguy cơ thua lỗ cao. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là khoản tiền gửi ngắn hạn tại một ngân hàng hay khoản đầu tư dài hạn vào trái phiếu chính phủ, góp vốn đầu tư vào các công ty khác… Tất nhiên, không loại trừ khả năng đó thực sự là khoản đầu tư vào chứng khoán. Điều này, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ khi đọc thuyết minh BCTC, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.

Nếu bạn quan tâm tới dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Hà Nội hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn hữu ích nhất!
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h

Chuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, Sáp nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.
( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)
Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153