>->->->->-
>-
>-
>->-
>->-
>-
>-
>-
>-
Thay vì các bạn mua 012xx.68.68.68 giá 2xtr
em khuyên các bạn nên suy nghĩ lại.
2xtr có thể mua dc 5 sim nhưng vẫn VIP nhé.

21tr / 5 sim
01256.168.168
01289.168.168
01286.168.168
01216.28.28.28
01252.28.28.28

Vợ chồng xài cặp mobi, đứa con xài vina
=> gia đình cùng VIP

%%-
%%-%%-

01219.266.266
01295.266.266
01219.11.55.99

1tr2 / 3 sim
Mua lẻ giá cao 1 tý.