Việc chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hiện nay khá phổ biến. Khi các đơn vị đầu tư muốn thực hiện chuyển nhượng cần phải thực hiện các trình tự thủ tục như sau:

1. Trình tự thực hiện:
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
- Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án
- Hợp đồng chuyn nhượng d án
- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.
- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

HỒ SƠ:
+ Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án.
+ Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính).
+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).
+ Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng.
+ Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân.
+ Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
+ Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ.

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ

+ Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư

CÔNG TY LUẬT TNHH TRÍ HÙNG & CỘNG SỰ
Trụ sở:60 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội
Chi nhánh: 48 Cầu Diễn - P.Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm
✆ ĐT:04.32595549/ ✆Hotline:0912-060-675
Website:http://luattrihung.com
Email: luattrihung@gmail.com