Báo cáo tài chính công ty gồm những gì?

Sau một năm hoạt động các doanh nghiệp sẽ phải tiến hành lập bao cao thuong niên để đánh giá và tổng kết lại một năm hoạt động của đơn vị mình.
Như vậy một câu hỏi đặt ra là báo cáo tài chính gồm những gì?
Báo cáo tài chính cuối năm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về bao cao tai chinh bao gom các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam-gom-nhung-gi

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:
+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
+ Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
Nếu bạn quan tâm tới dịch vụ báo cáo tài chính hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn hữu ích nhất.
>> Xem thêm
bang phan tich bao cao tai chinh
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h

Chuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, Sáp nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.
( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)
Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153