Tân Hiệp Phát (THP) thường khoe khoan với truyền thông dây chuyền SX hiện đại nhât thế giới . Vây ở VN có bao nhiêu doanh nghiệp trong ngành NGK lớn nhỏ… Có ai nổ như THP chưa? Vậy có đơn vị nào xảy ra nhiều scandal như THP.

Ở đây tôi sẽ phân chứng minh cho các bạn thấy sự cái gọi là sứ mệnh cốt lỏi của doanh doanh nghiệp. Cụ thể là THP.

Thông thường thi doanh nghiệp lớn trước khi set up một sản phẩm để tung ra thị trường cần những yếu tố sau:

1. Nhãn hiệu

2. Kiểu dáng

3. Lý tính sản phẩm đem lại lợi ích cho con người…

Đó là cơ bản khi làm ngành tiêu dùng cụ thể là NGK cạnh tranh.

Vậy THP khi tung chai Tra xanh không độ vào khoàn cuối năm 2005/2006 lúc đó THP đã được bảo hộ nhãn hiệu chưa?

NGÀY CẤP BẰNG 18/07/2007

NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2007 233Vậy trong trường hợp này nhãn hiệu không được cấp thi sao? Các đối thủ biết sẽ làm giống như vậy THP thưa ai? Chi phí cho Marketing là con số rất lớn.

Trong trường hợp thứ nhất này đã thấy rỏ sự nóng vội cẩu tả của THP.

Về kiểu dáng công nghiệp chai trà xanh không độ. Kiểu dáng này đã bị từ chối. Lý do chai này là sở hữu độc quyền của Trung Quốc “ Cụ thể là nước uống của Sự phụ khang”

THP đăng ký với tác giã Trần Uyên Phương ( tức con gái của Mr Thanh) ( coppy của người khác làm tác giã cho mình) như vậy có phải Doanh nghiệp lấy kỹ lưỡng hay không?


Tài liệu trung gian

( Từ chối cấp văn bằng bảo hộ) (18/12/2007) 221: QĐ chấp nhận đơn

(03/09/2008) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)

(09/12/2008) 256: QĐ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ (không trả lời)

(21/11/2007) 150: bổ sung Lệ phí cho đơn


Trường hợp của chai thảo mộc Dr Thanh.

Vậy THP khi tung chai Trà thảo mộc Dr Thanh vào khoàn cuối năm 2008/2009 lúc đó THP đã được bảo hộ nhãn hiệu chưa?

NGÀY CẤP BẰNG 11/11/2009

NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/12/2009 261

Cũng như kiểu làm trên

Về kiểu dáng chai Trà thảo mộc Dr Thanh

Kiểu dáng này đã bị từ chối. Lý do chai này là sở hữu độc quyền của Trung Quốc “ Cụ thể là nước uống của Sự phụ khang”

THP đăng ký với tác giã Phạm Thị Nụ ( tức phu nhân của Mr Thanh) ( coppy của người khác làm tác giã cho mình) như vậy có phải Doanh nghiệp lấy kỹ lưỡng hay không?

Tài liệu trung gian

( Từ chối cấp văn bằng bảo hộ) (06/07/2009) 221: QĐ chấp nhận đơn

(03/04/2009) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT)

(30/09/2009) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)

(31/12/2009) 256: QĐ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ (không trả lời)

(02/03/2009) 225: Dự định TC đơn


Như vậy qua nhiều năm SXKD THP sự dụng chai kiểu dáng của đơn vị khác trong trường hợp này khi chủ sở hữu thưa yêu cầu bồi thường sở hữu trí tuệ & công nghiệp, THP sẽ làm sao? Có khả năng phá sản cho việc bồi thường vì đơn vị sở hữu đã đăng mã quốc tế.

Tư việc làm cái gọi là cốt lõi ,sứ mệnh mà ông Trần quý Thanh từng tuyên bó thương hiệu quốc gia giá trị tỷ đô.? Vậy mà kiểu làm như vậy thử hỏi rằng cái sự kỹ lưỡng cơ bản của THP lấy đó làm thước đo cho chất lượng sản phẩm như thế nao?

Các bạn cứ đánh giá kiểu ăn xổi ở thì của THP như thế nào là …..thì sẽ hiểu tư duy đính hướng của THP.

Vậy 9 loại thảo mộc cung đình huế là ở đâu? Ơ chổ sư phụ khang trung quốc hoàn toàn không có ở huế & THP.

Treo đầu lợnn bán đầu chó.

Thật buồn cho một doanh nhân luôn khẳng định vị thế number one main vietnam Đường link vô như sau để kiểm chứng:

Goole , cục sở hữu trí tuệ, thư viện sở hữu trí tuệ, nếu tìm kiểu dáng công nghiệp “ Tân hiệp phát” Nếu tìm nhãn hiệu “ Tân hiệp phát” sẽ thấy rỏ.