01266668868
Toàn 6 với 8 ko chịu được ứ ứ

6 chai chuẩn giá luôn
Lh : 0916 987 987