sim trả trước
0903400.053=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)
0903400.054=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 55)
mua cả cặp giá 7 triệu

alo nhanh fix mạnh tay luôn