Hàng mới về vietel đầu 096:
0968.828.345: 550K( tiến đẹp luôn)
0969.883.873: 160K
0969.12.11.96 :
600K( sinh năm 96)
0969.09.09.78: 400K( sinh năm 78)
0969.141.909: 200K ( gồng gánh)
096.96.101.86:
300K
Liên hệ : 0928.41.42.43 !!!