[SIZE=6][B]Hình ảnh thi công giàn phơi tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội[/B][/SIZE]
Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công [URL='http://gianphoihanoi.vn/']giàn phơi thông minh[/URL] tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Sau đây là những hình ảnh thực tế tại nhà khách hàng mà chúng tôi đã chụp lại.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-43.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-42.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-41.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-40.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-39.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

[IMG]http://gianphoihanoi.vn/image/data/2-gian-phoi-quan-ao/gian-phoi-thong-minh-38.JPG[/IMG]

Ngày 22/01/2015 Chúng Tôi thi công giàn phơi thông minh tại số 180/2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.