Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh về nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở trên khắp cả nước, nhu cầu vận tải hàng hóa…*[B][I]Công[/I][/B] [B][I]ty[/I][/B][B][I]Happer Container[/I][/B]*cung cấp ra thị trường các loại container chuyên dụng như:
*[B]CONTAINER VĂN PHÒNG:*[/B]Làm văn phòng điều hành cho các dự án, công trình xây dựng, khu công nghiệp.
-*Container*10 feet bảo vệ*(Làm các chốt bảo vệ tại công trường, nhà máy…)
-*Container*10 feet toilet.*(Dùng làm nhà vệ sinh lưu động).
-*Container*20 feet văn phòng.
-*Container*20 feet văn phòng toilet.
-*Container*40 feet văn phòng.
-*Container*40 feet văn phòng toilet.
-*Thiết kế văn phòng di động, di chuyển dể dàng phục vụ cho các Công trường xây dựng, Khu công nghiệp.
Qúy khách cần mua, bán hoặc thuê sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:*
[B][I]
Phòng Khai thác và kinh doanh Container
Mobile:*[/I][/B] [B][I]0903 716 229[/I][/B][B][I]*- *098 7936889 Gặp Mr.An
Email:[/I][/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aancontainer2%40gmail.com"][B][I]ancontainer2@gmail.com[/I][/B][/URL] [B][I]hoặc[/I][/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aan.do%40happercontainer.com.vn"][B][I]an.do@happercontainer.com.vn[/I][/B][/URL]
[B][I]Skype: do.van.an1[/I][/B]
[B][I]Yahoo: vanan780206
Website: [url]www.happercontainer.com.vn[/url][/I][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]