[B]+Đt :0908.596205 Hùng[/B]
[B]+Địa chỉ :506/49 Âu Cơ,P5,Q11,Tp.HCm[/B]
[B]+Email:anhnhathiep@gmail.com[/B]
[B]CTY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NHẬT HIỆP ANH
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/25/1140459/201303151059_vyy1358383086.gif[/IMG][/B]
[B]*[/B]
[B]+Hi[/B][B]ệ[/B][B]n nay chúng tôi đang có nhu c[/B][B]ầ[/B][B]u thu mua t[/B][B]ấ[/B][B]t c[/B][B]ả[/B] [B]các lo[/B][B]ạ[/B][B]i Thi[/B][B]ế[/B][B]c, Thi[/B][B]ế[/B][B]c thanh, Thi[/B][B]ế[/B][B]c cu[/B][B]ộ[/B][B]n, bã Thi[/B][B]ế[/B][B]c, x[/B][B]ỉ[/B] [B]Thi[/B][B]ế[/B][B]c, Thi[/B][B]ế[/B][B]c v[/B][B]ụ[/B][B]n, Thi[/B][B]ế[/B][B]c ph[/B][B]ế[/B] [B]li[/B][B]ệ[/B][B]u...Không h[/B][B]ạ[/B][B]n ch[/B][B]ế[/B] [B]s[/B][B]ố[/B] [B]l[/B][B]ượ[/B][B]ng ít hay nhi[/B][B]ề[/B][B]u, xa hay g[/B][B]ầ[/B][B]n...thu mua t[/B][B]ại nhà máy…[/B]
[B]*[/B]
[B]+Mua phế liệu hợp kim,carbide,dao tiện,phay,insert CNC (cũ,mới)[/B]
[B]*[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]