ST Content Showcase là một module tuyệt vời dành cho joomla, nó được tích hợp rất nhiều extension: accordion, carousel, collapse, flexislider, galleria, layer_slider, news_block, news_horizontal, popular_articles, scroll, slider_content, tab, timeline, wall .

Một số hình ảnh về module:
– Extension: WallExtension: Timeline:


Và còn rất nhiều extension nữa cho bạn chọn
Rất dễ để cấu hình module trong backend. Có 2 gói download cho bạn chọn:
– Gói Silver: hỗ trợ 1 domain, hỗ trợ khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng 3 tháng.
– Gói Gold: không giới hạn domain, hỗ trợ khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng 12 tháng.
Bạn có thể xem demo tại: joomla article slider